اسرائیلی miratoi استفاده برای blerjen e armatimit americki