ایالات متحده آمریکا: اتهامی پس از شلیک پلیس به سیاه پوستان وجود ندارد