جانسون در مورد محاصره های طولانی مدت با انگلیس موافق است