در جریان عملیات Kthetra-Vetëtima 3 تروریست پ.ک.ک خنثی شد