سیری – تروریست خنثی کننده 2 برای PKK / YPG ، عملیات عملیاتی در منطقه