سیری – خنثی کننده 3 کشاورز سولموان تروریست در منطقه و عملیات “Mburoja e Eufratit”