شرکت حمل و نقل دریایی نروژ ادای احترام به بنیانگذار نات کلوستر ، که در سن 91 سالگی درگذشت. اخبار جهان اخبار گردشگری ، اخبار بین المللی و تواریخ