طبق گفته دولت ، ایران با غنی سازی بالاتر اورانیوم شروع می کند