فرماندهی خنثی سازی ترکیه 5 تروریستی برای PKK / YPG در منطقه عملیاتی "Dega e Ullirit"