هابک: با بایدن ، رئیس جمهور ایالات متحده ، اتحادیه اروپا باید متحدتر عمل کند