واووش اوغلو در تیم کریموف: ما از آذربایجان بدون سکو هستیم