ویروس های کرونا در ترکیه (11 مه 2021) – گزارش 14،497 رشد در ریا