یونیسف – برای امضای AstraZeneca 170 میلیون دوز واکسیناسیون ضد COVID برای 85 فروش