187 بیمار جدید آلوده به ویروس کرونا در لرستان / یک بیمار فوت کرد