Forcat turke خنثی سازی 8 تروریست برای پ ک ک – با داده ها در مورد عراق